• COMPANY TRANSPORT - EVENTS AND NGOC VIET TOURIST

   Quality Branding

  BẢNG GIÁ XE ÁP DỤNG ĐẾN THÁNG 1-2021

     LOẠI XE

   Xe 4,7 chỗ

   Xe 16 chỗ

    Xe 29 chỗ

  Xe 33,35 chỗ

  Xe 45 Chỗ

  City tour 1 ngày

  1t1___1t6

  1t2___1t7

  1t4___1t8

  1t8___2t4

    2t5___2t8

  Củ Chi 1 ngày

  1t2___1t7

  1t3___1t8

  1t6___2t0

  2t4___3t0

    2t7___3t0

  Củ Chi Tây Ninh 1 ngày

  1t4___1t8

  1t6___2t2

  2t3___3t2

  3t3___3t8

    4t0___4t4

  Long Sơn 1 ngày

  1t4___1t8

  1t6___2t0

  2t8___3t2

  3t3___3t8

    4t0___4t5

  Vũng Tàu 1ngày

  1t5___2t0

  1t7___2t2

  2t8___3t5

  3t7___4t2

    4t5___5t5

  Bình Châu Hồ Cốc 1 ngày

  1t7___2t2

  1t8___2t5

  3t2___3t7

  4t0___4t6

    6t0___6t5

  Bình Châu Hồ Cốc 2 ngày

  2t5___3t0

  2t6___3t2

  4t3___4t8

  5t2___5t9

    7t7___8t5

  Vũng Tàu 2 ngày

  2t2___2t8

  2t4___3t0

  4t0___4t6

  4t8___5t3

    7t0___7t5

  Phan Thiết 2 ngày

  3t0___3t5

  3t5___4t0

  5t2___5t8

  6t2___7t0

    8t5___9t0

  Ninh Chữ 2 ngày

  3t8___4t5

  4t8___5t5

  6t8___7t5

  8t3___8t8

  11t0___11t5

  Nha Trang 3 ngày

  5t3___6t3

  6t0___6t8

  7t8___8t5

  10t8___11t5

  13t5___14t2

  Nha Trang 4ngày

  6t0___6t8

  6t5___7t0

  8t5___9t0

  11t5___12t5

  14t5___15t5

  Đà Lạt 3 ngày

  4t8___5t5

  5t8___6t5

  7t5___8t0

  10t5___11t2

  13t0___13t5

  Đà Lạt 4 ngày

  5t3___6t0

  6t2___7t0

  8t0___8t5

  11t0___11t8

  14t0___14t5

  Mỹ Tho 1ngày

  1t2___1t6

  1t5___2t0

  2t0___2t5

  2t8___3t2

    3t8___4t2

  Cần Thơ 2ngày

  2t5___3t0

  3t0___3t5

  4t2___5t0

  6t5___7t0

    8t5___9t0

  Cẫn thơ Cà Mau 4 ngày

  6t5___7t0

  7t0___7t5

  8t2___9t0

  13t5___14t5

  15t2___15t7

  Sài Gòn Rạch Giá 1chiều

  2t5___3t0

  3t0___3t5

  4t0___4t5

  5t0___5t5

    5t5___6t2

  Châu Đốc Hà Tiên 3ngày

  5t5___6t0

  6t0___6t5

  8t0___8t5

  12t5___13t0

  14t0___14t5

  Châu Đốc Hà Tiên 4ngày

  6t0___6t5

  6t5___7t0

  8t5___9t2

  13t8___14t0

  15t5___16t2

  Đưa, đón Sân Bay

  400___500

  500___700

  700___800

  850___1T0

    1t2___1t4

   

  ( BẢNG GIÁ XE TRÊN SẼ ÁP DỤNG GIÁ TỔI THIỂU VÀ TỐI ĐA TÙY THEO MÙA CAO ĐIỂM VÀ THẤP ĐIỂM CHƯA BAO GỒM VAT)