Tour Miền Bắc Hàng Tuần Năm 2020
 • TRANG CHỦ / Tour Miền Bắc Hàng Tuần Năm 2020
 • BẢNG GIÁ TOUR GHÉP ĐOÀN MIỀN BẮC, KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

  Hàng Tuần
  Giá tour: VNĐ
  Khởi hành từ: TP Hồ Chí Minh
  Ngày khởi hành: Hàng Tuần
 • HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ

  3 Ngày 2 Đêm
  Giá tour: 3,610,000 VNĐ
  Khởi hành từ: TP Hồ Chí Minh
  Ngày khởi hành: Thứ 5 Hàng Tuần
 • HÀ NỘI - NINH BÌNH - YÊN TỬ - HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG

  5 Ngày 4 Đêm
  Giá tour: 5,360,000 VNĐ
  Khởi hành từ: TP Hồ Chí Minh
  Ngày khởi hành: Thứ 5 Hàng Tuần
 • HÀ NỘI – HẠ LONG (Ngủ đêm trên tàu)

  2 Ngày 1 Đêm
  Giá tour: 2,390,000 VNĐ
  Khởi hành từ: TP Hồ Chí Minh
  Ngày khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần
 • HÀ NỘI – THỊ TRẤN SAPA MỜ SƯƠNG– HÀ NỘI

  4 Ngày 3 Đêm
  Giá tour: 3,590,000 VNĐ
  Khởi hành từ: TP Hồ Chí Minh
  Ngày khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần
 • HÀ NỘI – HẠ LONG

  2 Ngày 1 Đêm
  Giá tour: 1,950,000 VNĐ
  Khởi hành từ: TP Hồ Chí Minh
  Ngày khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần
 • HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG

  1 Ngày
  Giá tour: 1,050,000 VNĐ
  Khởi hành từ: TP Hồ Chí Minh
  Ngày khởi hành: Hàng Ngày
 • HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HẠ LONG - YÊN TỬ

  4 Ngày 3 Đêm
  Giá tour: 3,960,000 VNĐ
  Khởi hành từ: TP Hồ Chí Minh
  Ngày khởi hành: Thứ 5 Hàng Tuần
 • HÀ NỘI - NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

  6 Ngày 5 Đêm
  Giá tour: 5,860,000 VNĐ
  Khởi hành từ: TP Hồ Chí Minh
  Ngày khởi hành: Thứ 5 Hàng Tuần
 • HÀ NỘI – KDL TRÀNG AN – CHÙA BÁI ĐÍNH

  1 Ngày
  Giá tour: 990,000 VNĐ
  Khởi hành từ: TP Hồ Chí Minh
  Ngày khởi hành: Hàng Ngày
 • HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ

  2 Ngày 1 Đêm
  Giá tour: 2,390,000 VNĐ
  Khởi hành từ: TP Hồ Chí Minh
  Ngày khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần